Arkady Shaikhet

37

Değişen Bir Dünyayı Anlatmak / Arkady Shaikhet

Savaşların getirdiği yıkımlar ve sonrasında ortaya çıkan rejim biçimleri, pek çok ülkenin şekillenmesinde önemli role…