Georgi Zelma

24

“Hakikat Varolanın Açıklığıdır” Georgi Zelma

Heidegger Sanat Eserinin Kökeni adlı eserinde sanata tarihsel bir rol biçer. Ona göre sanatsal problemler…