graffiti

Sokağın Sanatı Dışavurum Biçimi: Graffiti

Kökleri Antik Mısır ve Antik Yunan’a dayanan, ilk örneklerine Efes’te rastlanan bir sanat dalıdır Graffiti.…