Irvin D. Yalom

Varoluş Yolculuğu / Irvin Yalom

Kafka’nın şöyle bir sözü vardır: “Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi…