itil bulgarları

Eski Türklerin Yaşantısından Bilinmeyenler / İbn Fadlan Seyahatnamesi

Erkekler, kadınlar nehre iner hep beraber çıplak yıkanırlar. Birbirinden kaçmazlar. Bununla beraber asla zina etmezler.…