Jacob Riis

34

1800’lerin Yoksulluğunda New York’a Bakmak / Jacob Riis

Fotoğrafçılığı sosyal reform aracı olarak kullanılmasında öncü olan Jacob Riis, New York Tribünü için polis…