"kuantum fiziği"

  • Postmodernizm Modernizm İlişkisi

    Postmodernizm sözcüğü ilk olarak Avrupa’da Jean-François Lyotard’ın 1979La conditionpostmoderne (Postmodern Durum) adlı kitabında görülür ve daha sonra Avrupa’da yaygın olarak kullanılır. Lyotard postmodernliği, modernliğin geldiği...