Marketta Luskacova

22

Fotoğraf Gerçeklikle Yüz Yüze Gelmenin Başka Bir Yoludur / Marketta Luskacova

Marketta Luskacova, Slovakya köylerini, Londra’nın yoksul pazarlarını, marjinal insanları fotoğraflamasıyla çağının en iyi sosyal fotoğrafçılarından…