max penson

28

Feodal Düzenden Özgür Yaşama Geçen Bir Halkın Fotoğrafı / Max Penson

Max Penson, 1920’li ve 1940’lı yıllarda geleneksel-feodal bir toplumdan modern, sosyalist bir ülkeye dönüşen bir…