"milan kundera"

  • Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

    ‘İnsanın bilinci ve muhakemesi güçlü olsa da hayat sürekli tekrar edilebilen bir döngü değildir. Özetle, yapılan hataları geçmişe dönüp düzeltme imkânından yoksunuz. O halde, yaşamın...

  • Gülüşün ve Unutuşun Yazarı, Milan Kundera

    Milan Kundera, Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği eseriyle bilinen 20. yüzyılın en önemli yazarlarındandır. Uygarlığı, siyaseti, müziği, sanatı ve varoluşsal sancıları dile getirmesiyle de kendine edebiyat dünyasında...