Miyako Ishiuchi

14

Fotoğrafla Bir Yaraya Dokunmak / Miyako Ishiuchi

Bir imgenin fotoğrafta yer edinmesi sadece kurgusal olarak gerçekleşmez. Geçmişten gelen pathosun açtığı izler bir…