Pirkle jones

17

Estetik Kaygılardan Uzak Bir Dünyayı Yansıtabilmek / Pirkle Jones

Pirkle Jones; uzun yıllar boyunca Kaliforniya halkını, politikasını ve manzarasını kronikleştirerek homojen bir yapı içerisinde…