Roger Mayne

15

Bir İfade Biçimi Olarak Umudu Yeniden Var Edebilmek / Roger Mayne

Zamanı ele geçirmesiyle ayrı bir sorunsal yaratan fotoğraf;  gerçek ile gerçek dışılığın birlikteliğiyle güçlü bir…