theremin

İnsan Sesine En Yakın Müzik Aleti: Theremin

Theremin, yirminci yüzyılın ilk on yılında, radyo mühendisleri, radyo vakum tüpleriyle deney yaparken, tesadüfen, darbe frekansı ilkeleri…