Tarafından gönderilen tüm yazılar Melike Ayhan

  • Aksiyon Resmi (Jestle Soyutlama)

    Fiziksel hareketi; yüzeye plansızca akıtılan, sıçratılan, doğrudan sürülen boyama yöntemleriyle verir. 1940 ve 1960 yılları arasında yaygın kullanılmıştır. Resimsel soyutlama ve plansız leke ve damlatma...