fbpx

Beckett, Tükenmeyen Arzu

“Beckett’in verdiği ders ölçülülük, kesinlik ve cesaret dersiydi.”

Bu sözler Fransız radikal solunun en önemli düşünürlerinden kabul edilen Alain Badiou’ya ait. Sel Yayıncılık’tan çıkan ve iki yazarı buluşturan kitabın ‘Genç Budala’ başlıklı bölümünde Badiou, Beckett’ın eserleriyle tanışmasını bir nevi ‘karşılaşmasını’anlatır. Badiou, bu yazara duyduğu kırk yıllık tutkuyu, onun bugün bile kendisini etkilediğini dile getiren şu aforizması ile bölümü bitirir.

“Bir tek ben insanım, geri kalan her şey tanrısal.”

Beckett, Tükenmeyen Arzu…  Zeynep Turan tarafından Türkçeleştirilen ve Badiou’nun  Samuel Beckett hakkında kaleme aldığı denemelerin derlemesinden oluşuyor. Tanıtım metninde kitabın içeriği özetle şöyle aktarılıyor:

“Kalıplara sıkıştırılmış Beckett okumalarını reddeden Badiou, onun üzerine yapışan ‘umutsuzluğun, saçmanın ve karamsarlığın varoluşçu yazarı’ imajını yıkmanın yolunu açıyor. Yöntem olarak satırlardaki ‘örtük şiir’in prozodisini ve metinlerin temalarını izleyerek Beckett’in ılımlı, ölçülü, hassas fakat cesur çıkarımlarına ulaşmaya çalışıyor. Badiou tam da bu çıkarımlara dayanarak Beckett’in eserlerinin felsefenin ta kendisi olduğunu ileri sürüyor”

On bir deneme ve son olarak seçme metinlerden oluşan kitap, Beckett’e alternatif bir yaklaşım getiriyor.

Beckett’in herkes tarafından bilinen ve sevilen Godot’yu Beklerken adlı eseri üzerine yazılmış en iyi içeriklerinden biri de sizler için burada.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.