Çarpık Sistem ve Bir Umut Olarak Zeitgeist

Toplum mühendisliği ve küreselleşme birbirleriyle son derece ilintili kavramlardır.Fakat küreselleşmenin ilerleyişini hızlandıran en temel kavram da kapitalleşmedir. Bu durumda birbirini destekleyen bu üç kavramı dikkatle incelemek ve eleştiri noktasını dikkatli şekilde seçmekte fayda vardır. O halde öncelikle kapitalist- parasal sistemi(monetary system)tanımlayabilmek gerekir.

Kapitalizmi anlayabilmek için ekonomik açıdan, üretim ve daimi tüketim zincirinin bir parçası olma koşulu vardır. Çocukluğumuzdan beri “alın verin ekonomiye can verin” ve benzeri sloganlarla sistemi devam ettirmeye özendirildiğimiz bu yapı, pek çok açıdan insanları sınıfsal katmanlara bölmekte ve ayrıştırmaktadır. Günümüzde mevcut sistemler arasında en sürdürülebilir olarak görülen kapitalizm, tıpkı diğer sistemlerde olduğu gibi bir çıkmaza ve kriz aşamasına girmiştir.

Tarih boyunca toplumlara gelen diğer tüm sistemler de incelendiğinde, aslında hepsinin aynı amaca hizmet ettiği görülür.Fakat burada kastedilen amaçlılık kâr bazlı, yani yine paranın hakim güç kılındığı bir yapılanmadır. Sistem ne olursa olsun altta yatan mekanizma daima para, iş gücü ve rekabettir. Aslolan,tüm bu etkili sistem değişikleri sürecinde insanların dünyaya verdiği tahribat ve yıkımdır. Bu sebeple gelecekte de sistem her ne olursa olsun moral değerler ve dünyaya ait zenginlikler yok edildiği sürece yaşam daima bir kriz döngüsünde olacaktır.

Fakat bu konuda herkes tamamiyle umutsuzluğa kapılmış değil. Başlığımıza adını veren ve birazdan da bahsedeceğimiz projenin yaratıcısı olan Jacque Fresco, geleceğe dair umut dolu söylemlerde bulunuyor. Büyük Buhran sonrasında eğitim hayatında kendi çalışmalarıyla devam eden başarılı tasarımcı ve mucit, insanlığın içine sıkıştığı kapitalizm krizine muhteşem bir hareket ve projeyle yanıt veriyor.

Zeitgeist Hareketi – Kaynak Bazlı Ekonomi ve  Venüs Projesi

Zeitgesit Almanca kökenli bir kelime olup “çağın zihniyeti” anlamına gelmektedir. Kelimenin anlamını bilmek Zeitgesit Hareketi’ni anlamlandırmak açısından bizce son derece önemlidir. Hareketin yaratıcılığını üstlenen Jacque Fresco ve Roxanne Meadows, yakın gelecek adına son derece iyimser bir tutum benimsiyor. Fakat bazı küçük detayları açıklamakta fayda var.

Yeni yerleşim alanı okyanuslar

Zeitgeist Hareketi insanların sosyal kaygıları ve genel iyilikleri için bilimsel yöntem kullanılarak, büyük bir sosyal kalkınmayı savunan, dünya çapında bir harekettir. Hareketin ana hedeflerinden birisi, modern küresel halkın para-bazlı ekonomiden kaynak bazlı ekonomiye geçmesidir. (1) Kaynak bazlı ekonomi en temelde mevcut sistemin çatlaklarını onarmaya ve daha yaşanılabilir bir sistem ortaya çıkarmayı misyon edinmiştir. Paranın hiçbir şekilde yaşantımızda olmadığı bu ütopik sistem, teknolojinin çok daha iyi amaçlar için kullanıldığı ve dünya kaynaklarının yenilenebilir olması gibi “çağın zihniyetini” yakalamayı hedefleyen bir harekettir.

Çocukluğumuzun bir parçası olan çizgi-filmlerin gelişmiş teknoloji öngörüleri, büyük ölçüde gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Fakat Fresco’ya göre bizler bu teknolojiler hakkında yeterince bilgilendirilmiyoruz. Çünkü hakim devletlerin ideolojileri halkların bu yönde bilgilenmesine izin vermiyor. Tam bu noktada toplum mühendisliği kavramına bir kez daha vurgu yapmaktan çekinmiyor.Ona göre Zeitgeist Hareketi ve Venüs Projesi bu manipülatif tutuma karşı tam bir pasif direniş niteliği taşıyor.

Çevreye uyumlu limanlar

Venüs Projesi dünyanın kaynak bakımından yüzyıllarca yetecek bollukta olduğunu ve bu kaynakları akıllıca kullanırsak, yüksek oranda verimlilik elde edebileceğimizi iddia ediyor. Kısacası doğada yaratılan tahribatı yine doğal yöntemlerle çözmeyi öneriyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, okyanuslarda üretilen gel-git ve dalga enerjisi, jeotarmal enerji gibi tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının teknoloji yardımıyla bizi çok daha mutlu bir yaşantıya götüreceğini müjdeleyen bu proje, belki de ihtiyacımız olan tek şey. “Dünyada yanlış bir şeyler var” düşüncesi ile hareket eden proje; yeni keşfedilmiş kaynak bolluğu ile bencillik, yozlaşma ve açgözlülüğe olan eğilimi azaltmayı, insanlara birbirine güvenme güdüsü aşılamayı hedefliyor. (2) İçinde radikal fikirler barındıran bir projenin uygulanmasının zor olduğu aşikar fakat imkansız değil.

Dairesel şehir planı

Yeni nesil gökdelenler

Yeni nesil çevre dostu bugünkü araçlardan 20 kat daha hızlı ulaşım araçları

Bu ütopik, cesur yeni dünyaya hepiniz davetlisiniz…

Kaynak: 1 , 2

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.