KAVRAMSAL SANAT

J.KOSUTH’a göre: Organik biçimler geri dönülmez şekilde tükenmiştir. Sanat ancak kendini bir dil olarak gördükçe, dolayısıyla her türlü biçimin berisinde, kavramın içinde yer aldıkça, kendi kendini üretmeyi sürdürebilir.

New York’ta ilk conceptual art (kavramsal sanat) sergisi 1966’da açılmıştır. Bu sergi, Joseph Kousth, Lawrence Weiner, Robert Barry ve Douglas Huebler’i bir araya getirmiştir. Sergide, fotoğrafı ve bir sözlükten aktarılan tanımıyla bir sandalye, galerinin duvarları üstüne yapıştırılmış kelimeler, kelimelerin görüldüğü diyapozitifler (saydam resimler), uçaktan çekilmiş bir dizi fotoğraf yer alır. Kavramsal sanatın öncüsü olan Joseph Kosuth’un sergideki ‘’Bir ve Üç Sandalye’’ isimli eseri, fotoğraf olarak sandalye, gerçek bir sandalye ve sandalyenin tanımı olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.

kavramsal-sanat-3

Biçimler madde içinde donmaz, tasarlanma anındaki durumlarıyla betimlenir. Burada da izlenen amaç, seyirciyi sanatın oluşumuna katmak için her türlü üretim sürecinin öncesine çıkmaktır. Oysa kavramsal sanatın genç kuşağı kendilerinden öncekilerden, insan bilimlerinin sanat düşüncesinde etkili olmasını kolaylaştıran ve bu akımla birlikte yeni yeni sanat okullarının ortaya çıktığı Amerikan üniversitelerinde eğitim görmüşlerdir. Nesnelerin anlamlarının, bu nesneleri tanımlamak için kullanılan dilin biçiminde yattığını savunan Wittgenstein’in düşüncesi etkin bir biçimde yayılmıştır. Bu oldukça yeni sanatsal araştırma koşulları, dilbimi ve felsefeyi kendi uygulamalarına katmaya hazır sanatçıların tavrını kısmen açıklamaktadır.

kavramsal-sanat-5

Joseph Kosuth felsefe öğretisinde değil, sanat öğretisinde etkin olmayı amaçlayan, felsefeciden çok sanatçı kimliğiyle bir düşünce olarak sanatın işleyişinin analitik incelemesine girişmiştir. Kavramsal sanatta ikinci olarak değineceğimiz isim olan Lawrence Weiner, sözcükleri şair olarak değil, sanatçı olarak kullanmaktadır. Örneğin; kırmızı sözcüğünün özel kırmızı bir leke karşısındaki kadar etkili bir estetik deneyim uyandıracağına emindir. Bir diğer önemli isim Robert Barry’nin bir sözcük dizisi biçiminde sıraladığı nitelikler ise, şaşırtıcı biçimde gerçek duygular uyandırmıştır. Son olarak Douglas Huebler’in ABD’yi bir uçtan bir uca geçerken fotoğraf makinesini düzenli aralıklarla çalıştırarak kaydettiği, zamanın algılanmasına ilişkin etkinliği plastik sanatlarda yeni bir kaynak oluşturmuştur.

kavramsal-sanat-6

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.