KUTSAL FAHİŞE | LILITH

O (Allah) ki, sizi tek bir nefisten (Adem’den) yarattı. Ondan sükun bulması için, kendisinden zevcesini (eşini) yarattı. O zaman ki, onu örttü, o hafif bir yükle yüklendi ve onunla (o yükle) dolaştı. Arkasından ağırlaştı. Ve o ikisi, Rableri olan Allah’ı  çağırdı: “Şayet bize bir salih (çocuk) verirsen, elbette biz, teşekkür edenlerden olacağız.” [Araf (7) / 189]

Kuran’da Adem ile Havva’nın hikayesi bu şekilde anlatılır. Yani, Allah önce Adem’i, daha sonra ise ona eş olarak Adem’in kaburgalarından Havva’yı yaratmıştır. Ancak, Kuran’da Havva ismi ile karşılaşmayız. Havva Kuran’da Adem’in eşi olarak tasvir edilir. Havva özel ismi Tevrat kaynaklıdır. Ama Tevrat’ın Adem ile Havva hikayesini ele alışı islamiyettekinden bariz derecede farklıdır. Tevrat’ta direk bahsedilmesede, yahudi dini kaynağı Talmud’a göre; ilk bölümde anlatılan Adem’in eşi Lilith, ikinci bölümde bahsedilen Adem’in eşi ise Havva”dır. İyi ama, kimdir bu Lilith?

lilith-1

 

İnanışa göre Lilith, Adem’in Havva’dan önceki eşidir. Tanrı Lilith’i de Adem gibi toprak ve kilden yaratmıştır. Bu nedenledir ki, Lilith Adem ile kendisini eşit görür. Adem’e itaat etmez, onun altına yatmak istemez. Sonuç olarak cennetten kaçarak Kızıldeniz’deki şeytanların yanına gider. İblis ile yaşadıkları yasak ilişkiler sonucu hergün 100 çocuk (bu çocuklar cin, şeytan, vampir, vb. olarak tasvir edilir.) doğurur.  Tanrı, Lilith’in gidişinden sonra yalnız kalan Adem için onun kaburga kemiklerinden itaatkar Havva’yı yaratır. Adem hemen Lilith’i unutup Havva’ya sarılır. Bunun üzerine Lilith çok sinirlenir ve intikam almak için sevgilisi İblis’in şekline girerek cennete kaçak olarak girer. Havva’yı kandırarak, Adem ile Havva’nın yasak meyvayı yemelerini sağlar. Sonuç olarak, Adem ile Havva cennetten kovularak ölümlü olurlar. Ancak, Lilith yasak meyvayı yemediği için ölümsüz kalır. Daha sonra, Lilith ve Lilith’in çocukları Adem’in soyundan gelenlerin başına musallat olur.

lilith-tablo

 

Bu arada tanrı Lilith’i durdurmak için üç melek gönderir. Melekler Lilith’e eğer geri dönmezse hergün bir çocuğunu öldüreceklerini söylerler ve geri dönmediği, tanrıya ve Adem’e itaat etmediği her bir gün için bir çocuğunu öldürürler. Bunun üzerine Lilith,  Adem ile Havva’nın soyundan gelenlerin çocuklarını öldürmeye başlar. Rivayete göre, erkekleri doğduktan 8 gün, kızları ise 20 gün içinde öldürmeye çalışır.

Lilith’in gizemli bir varlık olması onu bir çok efsaneye ve mitolojiye malzeme yapmıştır. Lilith ile ilk olarak, Gılgamış Destanı’nda gecelere ve yeraltının karanlıklarına hükmeden kötü bir dişi karakter olarak karşılaşırız. Sümer, Babil ve Pers mitolojilerinde ise Lilith; vampir kadın, baykuş ve yılan olarak tasvir edilir. Ayrıca eklemek istediğim bir diğer inanışa göre; Lilith geceleri Adem ve Havva’nın soyundan gelen erkeklerin rüyasına girer. Onlara erotik rüyalar göstererek spermlerini çalar. Daha sonra bu spermleri vampir, kurtadam, şeytan ve cin gibi kötü yaratıklar doğurmak için kullanır. Bu nedenlere bağlı olarak, Lilith için “Kutsal Fahişe” benzetmesi yapılır.

lilith-ve-yilan

 

Bütün bunlara ek olarak, Lilith islamiyette yer almamasına rağmen, Türk Mitolojisinde “Albastı ya da Al Karısı” ismiyle kendine bir yer bulmuştur. Türklerde al basmasın diye lohusa kadının yanına Kuran konulur veya lohusa kadın kırmızı kurdela takar. Yine buna benzer olarak, lohusa kadın yalnız bırakılmaz. Çünkü, Lilith’in, yani Türk Mitolojisindeki ismiyle Al Karısının yeni doğan çocuğa zarar vermesinden korkulur

Sonuç olarak, Adem’in ilk karısı Lilith; feminismin ilk öncüsü, ataerkil topluma baş kaldıran ilk asi dişi olarak betimlenebilir. Ancak, bunların yanında bütün kötü varlıkların anası ve bizim soyumuzun düşmanıdır. Ayrıca, bu efsanevi hikayede Havva “Hebrew” olarak geçer. Buradan esinlenerek Kuran’da bahsedilen Adem’in eşine Havva ismi verilmiş olabilir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.