MARY WOLLSTONECRAFT

“Yüreğin doğrusundan söz edildiğinde, cinsiyetin belirleyici bir etken olmadığı genel kabul görür.”

Yukarıdaki resme bakınca hemen herkes yıllar yıllar öncesinde yaşamış tipik, geleneksel bir kadın figür görür. Peki, bu resimdeki kadının feminizmin annesi olduğunu söylesem, ne dersiniz? Mary Wollstonecraft, yani 27 Nisan 1759- 10 Eylül 1797 İngiltere’de arasında yaşamış bir dünya misafiri; 7 çocuklu ailenin ikinci çocuğu. Dokumacılıktan çiftçiliğe döndüğü için başarısız olan ve kendini içkiye veren, şiddet düşkünü bir babanın kızı. Ve sonraları “Sineklerin Tanrısı” adlı kitabıyla kendisi tanıyacağımız William Golwin’in karısı. En önemlisi de İngiliz, hatta Dünya Edebiyatı’nın ilk bilim-kurgu kitabı olarak bilinen “Frankenstein” kitabının yazarı olan Mary Shelley’nin annesi. Yazdıkları sayesinde hala bizimle yaşayan muhteşem bir kadın.

“Kadın eğitim yoluyla erkeğin kafa arkadaşı olarak yetiştirilmezse, bilgi ve erdemin yayılması önünde engel oluşturacaktır; çünkü hakikat herkes için ulaşılabilir olmalıdır, yoksa genel uygulamada etkisiz olacaktır.” cümlesini kendisine düstur edinen Wollstonecraft, o dönemlerde okuma yazma öğrenmek erkeklere özgü bir ayrıcalık iken kendisi okuma yazma öğrenmiş ve kız çocuklarının tek geçim kaynağı olan evliliği reddederek evden kaçıp zamanın İngiltere’sinde ataerkilliğe bütün benliğiyle kafa tutmuştur.

mary-wollstonecraft-2

“Kadını erkeğin bir parçası olarak değil de, kendi başına bir bütün olarak ele alalım.” Diyerek; zengin kişilere çeşitli gezi ve etkinliklerinde ücret karşılığı refakat etmekten tutun da, mürebbiyelik, öğretmenlik, okul müdireliği, toplumsal eleştiri ve roman yazarlığına kadar çeşitli işleri toplumda ekonomik özgürlüğüne sahip bir kadın olabilmek için yapmıştır.

Çocuk bakıcılığı yaptığı bir dönemin kendisine ilham kaynağı olan Wollstonecraft, “Mary” adlı uzun hikâyesi ve “Kız Çocukların Eğitimi” adlı kitabı devrin ünlü yayınevi “Fleet– Street” tarafından basılır.

Bu kitap yayıncı Joseph Johnson’ın dikkati çeker. Johnson, Wollstonecraft’ın fikirlerinden ve özgürlük anlayışından etkilendiği için onu yayın evinde editör olarak işe alır. Bu süre zarfında kendi kendine Fransızca, Almanca ve İtalyanca öğrenen Wollstonecraft çalıştığı süre içerisinde tercüme de yapar.

mary-wollstonecraft-3

-Kalemimi bu kağıtlar üzerinde, erdemin kaynağı olduğuna inandığım şeyi desteklemek için hızla koşturmam, bütün bir insan ırkına duyduğum sevgidendir; kadınları gerilemek yerime, ilerleyecek bir konumda görme isteğimin ardında da aynı neden yatıyor.” diyen yazar, kalemini ataerkil topluma karşı bir silah olarak kullandı. Bu durumun en güzel örneklerinden birini Fransız Devrimine karşı olan felsefeci ve politikacı Edmund Burke’e tepki olarak “İnsan Haklarının Korunması”  yazısında görebiliriz. Bu olay hasebiyle kendisine “Jüponlu Sırtlan” lakabı takıldı.

“Kendi cinsimin haklarını savunuyorum, kendi çıkarlarımın peşinde koşuyor değilim.” Cümlesi, 1792’de Fransız devlet adamı Talleyrand’a ithaf ettiği “Kadın Haklarının Savunması”  adlı kitabının temel cümlesi olmuştur. Altı haftada gibi kısa bir sürede yazdığı bu kitapta “İnsan Hakları Bildirgesi”ni temel alarak, Fransız Devrimi’nin görüş ve düşünceleriyle paralel bir eser ortaya çıkarmıştır.

Yazım sona ererken sizleri günümüze hala ışık tutan başyapıttan birkaç alıntı ile baş başa bırakıyorum.

“Eğer kadınların sesleri bastırılacaksa, eğer kadınlar insanoğlunun doğal haklarından mahrum bırakılacaksa, haksızlık ve tutarsızlık suçlamasını boşa çıkarmak için, öncelikle kadınların aklı olmadığını kanıtlamanız gerekmektedir.”

“En övülesi hedef, cinsiyet ayrımını göz önüne almadan, bir insan olarak iyi bir karakter geliştirmektir.”

“Ama ruh söz konusu olduğunda bunu cinslere göre ayırmak felsefi değildir.”

“Ben saygımı aklı onu hak edenlere sunarım; bu durumda boyun eğmişliğim akladır, erkeklere değil.”

“Toplum içinde cinsiyetlere özgü davranışlar gibi bir ayrım güdülmediğini görmeyi istiyorum gerçekten.”

“Kadınların egemen önyargı nedeniyle maruz kaldığı eksiklikleri, dertleri ve acıları tek tek saymak sonu gelmeyecek bir iş olur.”

“Kadınlar yıllarca, yüzyıllarca cehalete mahkûm edilmiştir.”

“Her iki cinsi de mükemmelleştirebilmek için onların bir arada eğitim alması zorunludur.”

“Cehalet, erdemi içine koyamayacağınız kadar dayanıksız bir kaptır! Gene de erkeklerin üstün olduğunu savunun pek çok yazar, kadınların yaşamlarını cehalet temelinde düzenlenmesi gerektiğini söyler; sözünü ettikleri üstünlük bir derece meselesi değil, bir tür meselesidir. Kendi savlarını yumuşatmak için de, büyük bir lütuf örneği sergileyerek, aslında bu iki cinsin karşılaştırılmaması gerektiğini, erkeklerin akıllarını kullanmak, kadınlarınsa hissetmek için yaratıldıklarını eklerler: Onlara göre, böylelikle kadınla erkek, et ve ruh olarak, akılla duyarlığın mutlu birlikteliğiyle mükemmel bütünü oluştururlar.”

1 Yorum

  1. Avatar

    Tuğba Saygın

    24 Mart 2016 en 17:04

    Mary Wollstonecraft’ın kocası William Godwin’dir. Sineklerin Tanrısı kitabının yazarı William Golding ise 20. yy da yaşamıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.