Sanat ve Medeniyetin Tapınakları : Paris Müzeleri

Her çeşit sanatsal faaliyetin yapıldığı bir şehir olan Paris, sanat dünyasının başkenti olarak anılır. Entellektüelizmin adeta bir din sayıldığı şehirde; müzeler, tiyatrolar, opera binaları da birer tapınak rağbeti görür.

Paris, yüzyıllardır Avrupa’da sanatsal gelişmelere öncülük etmiş sanatçılar, felsefe dünyasında çığır açmış düşünürler yetiştirdi. Bu yüzden, Paris’in sanat dünyasına etkisi hiçbir zaman yerel olmamıştır. Birçok akım,düşünce ve teknik ilk olarak orada ortaya çıkmış daha sonra Avrupa’ya yayılmıştır. Şehrin kozmopolitan yapısını incelediğimizde ve sanat dünyasındaki konumuna baktığımızda,  Paris’in “Müzeler şehri” olarak anılması gayet doğal.

Birçoğumuz oranın rüyalarımızın şehri olduğunu kabul ederiz. Hayallerimizin bir köşesinde orada bulunmak, sevdiğimiz insanla birlikte Şanzelize Caddesi’nde turlamak, Eiffel’e çıkmak, Seine Nehri’nin kıyısındaki sakin bir kafede kahvemizi yudumlamak mutlaka vardır. Bu listeye bir de müzeleri gezmeyi dahil edebiliriz. Bunun için bir insanın illa sanatla ilgili olmasına gerek yok. Paris müzeleri her insana yeni ufuklar, yeni dünya görüşleri, bambaşka tecrübeler ve yaşanmışlıklar kazandıracak derecede mükemmel. Kültür ve medeniyetin bu eşsiz miraslarından oraya giden her insan mutlaka faydalanmalı.

 

1. Louvre Müzesi

louvre-muzesi

Paris’in en meşhur  müzelerinden birtanesidir. Yapı, aynı zamanda şehrin ve ülkenin de en büyük müzesi olarak bilinir ve dünyanın en çok ziyatet edilen müzelerindendir. Konum olarak şehrin merkezinde, Concorde Meydanı’nda bulunan tarihi yapı mimarisi ve endamı ile büyük bir cazibe merkezi.  Köklü bir tarihi bulunan müze, antik çağdan günümüze sanatsal gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde takip edebileceğimiz bir yer.

Yapı 12. yılda, devletin merkez sarayı olarak inşa edilmiştir. 18. Yüzyılda müze haline gelen yapı, Napolyon döneminde “Musee Napoleon” olarak anılmış fakat, Napolyon’un Waterloo hezimetinden sonra eski adı tekrar verilmiş. 1871’de büyük bir yangın geçiren bina yapılan resterasyonlarla günümüzdeki halini almıştır.

Müze 35.000’den fazla esere ev sahipliği yapıyor. Bu eserlerden çoğu, sanat dünyasında büyük sesler getirmiş, şaheser diyebileceğimiz yetkinlikte yapıtlar. Bu ünlü eserler arasında: Leonardo Da Vinci’nin “Mona Lisa”sı, Antik Yunan’dan kalma en önemli heykellerden olan “The Venus of Milo” ve Romantizmin ikonlarından sayılan, Théodore Géricault’un “Medusa’nın Salı” adlı yağlı boya tablosu mevcuttur.

 

2. Orsay Müzesi

orsay-muzesi

 

Orsay Müzesi, Louvre Müzesi’ne göre daha yerel kalsa da Fransız sanatının  birçok şaheseri bu müzededir diyebiliriz. Öncesinde gar olarak kullanılan bina, 1900’lü yılların sonlarında müzeye çevrilmiş ve günümüzde de aynı işlevle kullanılmakta. Özellikle çağdaş sanatçılara ait eserler sergilenmekle birlikte empresyonizm akımının duayenleri sayılan Vicent Van Gogh, Pisade, Gogen, Monet gibi sanatçıların eserleri de bulunur. Ayrıca Vicent Van Gogh’un başyapıtlarından olan “Rhone Üzerine Yıldızlı bir Gece” tablosu neredeyse müzenin yapım değerinden fazla bir edere sahip.

 

3. Espace Salvador Dali müzesi

espace-salvador-dali-muzesi

Sürrealizmin efsanesi dediğimiz Salvador Dali’ye adanmış bir müzedir. Tarihçesine baktığımızda Salvodor Dali’nin sanat çalışmalarını yaptığı yere kuruldu. Salvodor Dali döneminde Paris’in sanat merkezi haline gelen mekan, Dali’nin ölümünden sonra onun eserlerinin bulunduğu bir müzeye çevrildi. Salvodor Dali’nin birçok çizimi, karikatürü,resmi ve heykelinin sergilendiği mekan aynı zamanda Paris’teki tek kalıcı sergi olma özelliğine sahip. Müze günümüzde toplantı, akşam yemekleri, seminerler, atölye çalışmaları ve iş-sanat tertipleri için de kullanılmaktadır.               

 

4. Fransız Sinematek Müzesi

fransiz-sinematek-muzesi

 

Dünyanın en geniş film ve belgesel ve sinema belgesi arşivine sahip olan müzedir. Bu müzeyi değerli kılan şey, eşsiz sinema ve belgesel arşividir.

Henri Langlois 1930 yıllarda yaptığı arşiv çalışmalarıyla döneminde öne çıkmayı başardı. Her ne kadar Naziler II. Dünya Savaşı sırasında arşivin büyük bir kısmını yok etseler de Langlois arşivin bir kısmını saklayarak korumayı başardı. Savaştan sonra arşiv sürekli yer değiştirdi. 50’li yılların sonlarında günümüzdeki konumuna yerleşti. Günümüze kadar gelişen ve yeryüzündeki en büyük sinema arşivlerinden birine ev sahipliği yapan müze aynı zamanda sinema işlevi de görüyor. Günümüzde klasik sinemadan modern sinemaya birçok film beyaz sahne üzerinde izlenebilmekte.

 

5. Carnavalet Müzesi

carnavalet-muzesi

Paris’in tarihini en iyi öğrenebileceğiniz yerlerden biri. Carnavalet müzesi, Paris’in sosyolojik yapısından,  kültürel geçmişine, sanatsal gelişiminden insanların yaşam biçimine kadar birçok konuda bilgi sahibi olabileceğiniz bir yer. Özellikle içinde barındırdığı tarihi objeler, dekoratif malzemeler, mobilyalar, tablolar, maketler ve yüzlerce ilgi çekici eseri bu müzede bulabilirsiniz.

Müzede Fransız İhtilali’nden kalma objeler de mevcut. Özellikle ihtilalin en büyük getirilerinden olan “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”nin orjinal metni bu müzede sergilenmekte. Ayrıca 17. yüzyılda yazdığı mektuplarla dönemin yaşam şartlarını betimleyen Madame de Sévigné’nin mektup koleksiyonu da bu müzede bulunmaktadır.

 

6. Picasso Müzesi

picasso-muzesi

Modern sanatın en önemli isimlerinden olan Pablo Picasso’nun 3500’den fazla eserinin sergilendiği müzedir. 1985’te kurulan müze, Paris’in en estetik tarihi binalarından biri olan ve “Tuzlu Bina” anlamına gelen “Hotel Sale’de yer  alır. Bina birçok kez el değiştirmiş, 60’lı yıllarda tarihi bina statüsüne alınmıştır. Aynı zamanda binanın okul olduğu dönemlerde Balzac’ın orada okuduğu bilinmektedir.

picasso-muzesi-2

Kübizm akımının kurucusu sayılan Picasso’nun neredeyse tüm eserlerinin mevcut olduğu müze, Kübizm akımı açısından da büyük bir önem arz etmekte. Müzede sergilenen koleksiyondan kübizmin gelişim aşamaları rahatlıkla takip edilebilir. Aynı zamanda Picasso’ya ait heykel, çizim, şiir ve seramik alanlarında yaptığı çalışmalar da müzede mevcuttur. Müzede resmi kayıtlara göre 203 resim, 190’ın üzerinde heykel, 3000’in üzerinde çizim ve 85 seramik bulunur.

7. Orangerie Müzesi

orangerie-muzesi

Paris’in ünlü Concorde meydanında bulunan bir öteki müze de Orangerie Müzesi’dir. Müze binası, mimari olarak Eski Yunan stilini andırıyor. Bu müzenin hikayesi de mimarisi kadar etkileyici. Fransız empresyonistlerinden Claude Monet’in, 8 tablosunu Fransız hükümetine hediye etmesi sonucu Fransız hükümeti, binayı bu tabloları sergilemek üzere müzeye çevirdi. Tabloların müzeye yerleştirilmesi ise tamamen simetrik ve estetik dengeler dikkate alınarak gerçekleştirildi.  Tablolar oval bir odada panoramik şekilde birleştirildi.  Bu tabloların panoramik birleşiminde Monet’in nilüferlerle kaplı göletinin görüntüsü, muhteşem bir ahenkle seyredenleri adeta içine alıyor. Aynı zamanda müzenin diğer bölümlerinde ise çağdaş Fransız ressamların tabloları sergileniyor.

8. Lüksemburg Müzesi

luksemburg-muzesi

Paris’in en eski  müzelerinden biridir. Tarihi 1700’lü yıllara kadar dayanan müze, döneminin Avrupa’sında açılan ilk sanat sanat müzesidir. İlk zamanlarında Fransız kraliyet koleksiyonuna ait parçalar ve Leonardo da Vinci, Titian, Raphael gibi önemli sanatçıların eserleri sergilenirdi. Daha sonradan bu sanatçıların eserleri Louvre müzesine aktarılca müze kapatıldı. Aradan seneler geçti ve Napolyon Bonaparte’nin direktifiyle müze yeniden açıldı. O tarihten sonra çağdaş sanatçıların eserlerini sergilemeye devam etti. Orsay Müzesi’nin 80’li yıllarda kurulmasıyla bu koleksiyonlar da oraya aktarılınca müze geçici sergilere ev sahipliği yapmaya başladı. Bina günümüzde, tanınmış çağdaş ressamların eserlerinin sergilendiği bir sanat galerisidir.

 

9. Parfüm Müzesi

parfum-muzesi

Paris’in en ilginç müzelerinden biri olan Parfüm müzesinde antika ve tarihi eser kıymetindeki, Fransız kralları,kraliçeleri ve soyluları tarafından kullanılan parfüm şişeleri sergilenmektedir. Aslında Paris’in bir moda şehri olduğunu düşündüğümüzde orada böyle bir müzenin bulunmasını pek de ilginç karşılamayız. Ayrıca müzede parfüme, parfüm kullanımın tarihçesine ve parfümün yapım aşamalarına ait bilgiler de mevcut.

 

10. Institut du Monde Arabe

institut-du-monde-arabe

İslam ve Arap medeniyetine ait eserlerin bulunduğu bir müzedir. İslam sanatının birçok önemli parçası burada bulunur. Ayrıca müze, İslam ve Arap tarihinde önemli yer tutan belgeleri de barındırır. Örnek olarak Ortaçağ’dan kalma el yazması Kuran’lar ve büyük İslam tarihçilerinin bazı eseleri gösterilebilir. İslam sanatı ve tarihini aşamalı aşamalı takip edebileceğimiz önemli bir mekandır orası. Camilerde kullanılan freskler hatta Ortaçağ dönemine ait bazı kiliselerin motifleri de sergilenmektedir. İslam mimarisine ait semboller de müzede rastlayabileceğimiz örnekler arasında.

Paris’in kozmopolitan yapısına örnek vermek istediğimizde, rahatlıkla bu yapıyı gösterebiliriz. Hristiyan bir toplum içerisinde, başka bir din ve medeniyetin eserleri saygı ile ziyaret ediliyorsa oradaki insan şuuruna hayran olmamız gerek.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.