Psikanalitik : Oedipus – Elektra Kompleksi / Sigmund Freud

Psikoterapi tekniği olarak kullanılan psikanalizin kurucusu  Sigmund Freud, Avusturyalı bir nörologtur. Freud, hastalarının rahatsızlıklarının bastırılmış ,bilinçdışı cinsel arzulardan kaynaklandığını tespit etmiştir. Hastalarını tedavi ederken karşılaştığı her yeni şey için, farklı sistemler geliştirmiş ve çalışmalarını bu yönde ilerletmiştir.

Freud’a göre kişilik 5 ayrı dönemden geçmektedir. Bunlar sırasıyla; Oral Dönem, Anal Dönem, Fallik Dönem, Gizil Dönem ve Ergenlik dönemidir. Bu, Sigmund Freud‘un “Psikoseksüel Kişilik Gelişim Kuramı “ olarak adlandırılır. Freud’un kişilik gelişim kuramının yanında, mitolojiden de esinlenerek psikanalize kazandırdığı iki önemli kavram daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Oedipus Kompleksi, ikincisi ise Elektra Kompleksi’dir.

Oedipus Kompleksi’nde , erkek çocuğunun annesine olan aşkından ötürü babasını kıskanması ve onu kendisine rakip olarak görmesi söz konusu iken; Elektra Kompleksi’nde ise durum tam tersidir, yani kız çocuğu babasına olan aşkından dolayı annesini kendisine rakip görür ve babasını ondan kıskanır. Bu tanıma göre erkek ve kız çocuklar karşı cinsi aşırı sahiplenirken, kendi cinsinden olan ebeveynini kıskanıp, düşmanca bir tavır sergilerler.

Elektra Kompleksi’nde, Yunan mitolojisinde anlatılan Yunan kumandan Agamemnon’un hikayesine atıfta bulunulurken; Oedipus Kompleksi teorisinde Freud, Sophokles’in Oedipus adlı eserinden esinlenmiştir. Eserde Laios ve Jokaste’nin oğlu olan Oedipus’un babasını öldürüp, annesiyle evlenmesi Oedipus Kompleksi’nin tanımını olarak nitelendirilir.

Gustave Moreau / Oedipus and Sphınx

Psikoloji, ruh bilimi, histeri, bilinçaltı ve bilinçdışı konuları ışığında çeşitli başarılara imza atmış ve bunlarla mitolojiyi birleştirerek yeni kavramlar ortaya çıkarmış olan Sigmund Freud; ruhsal yaşamımızda ve zihnimizde gerçekleşen eylemleri çalışmalarıyla gözler önüne seriyor. Düşünceleri; bazıları tarafından eleştirilirken bazıları tarafından da psikolojinin temel taşı olarak görülen Sigmund Freud, yıllar geçse de ününü kaybetmeyecek gibi gözüküyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.