PUGIN VE NEO GOTİK DÖNEM

Neo Gotik dönem, “Gothic Revival”, “Victorian Gothic” ve “Jigsaw Gothic” olarak da adlandırılan bir dönemdir. Gotik, aslen 19. yüzyılda gelişen mimari ve sanat tarzıdır. Aslında Neo Klasik dönemde görülen Gotik ile Neo Klasik tarzın karışımı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu akım, bir nevi geçiş akımıdır ve özellikle İngiltere’de seneler boyunca hiç terk edilmemiştir.

Dönemin altın çağının kabaca 1830 – 1900 yılları arasında yaşandığını söylemek mümkündür. Bu dönemde Orta Çağ’ın saf ve tanrıya hizmet eden zanaatkârlarının ortaya çıkardığı mimari referans alınmıştır. Bunun sebebi ise geç Orta Çağ dönemine duyulan özlemdir.

Dönem, sanayi devriminin getirdiği Mass Production (Seri Üretim) kavramına ve seri üretimden kaynaklanan zevksiz ve bayağı ürünlere birer tepki niteliğindedir. Kısaca ifade etmek gerekirse Neo Gotik, endüstri toplumuna ve onun dönüştürdüğü yaşama karşı çıkmıştır.

Henüz bir hareket olmayan “Arts and Crafts” da bu dönemde görülmektedir. Bildiğimiz gibi Arts and Crafts Movement da William Morris öncülüğünde endüstri devriminin sosyal, ahlaksal ve sanatsal karmaşasına karşı çıkmıştır.

Neo Gotik döneminin en önemli adamları John Ruskin ve Augustus Welbey Nortwore Pugin (1812-1852)’ dir. Bu isimler bilindiği üzere son derece muhafazakârlardır. Daha da ayrıntı vermek gerekirse, Ruskin Protestan, Pugin ise Katoliktir. Ruskin, estetiği tamamen Protestanlık ile özdeşleştirmiş; Pugin ise Orta Çağ ile Katoliklik arasında bir ilişki kurmuştur.

Pugin, kategorik formların oluşmasında çok etkili olmuştur. Modern endüstri toplumu ve bu toplumun yarattığı çevreyle ilgili değerlerin ve bu değerlere olan eleştiriye, reddedişe pratik bir biçim veren (Ars Praxis) ilk mimar ve tasarımcıdır. Pugin, re-production (yeniden üretim) yaparken sadece formu değil, formun arkasındaki ruhu da (spirit) bulmaya çalışmıştır.

En önemli kitabı Contrasts (Karşıtlıklar) isimli eseridir. Orta Çağ’daki insan ilişkilerinden ve Hıristiyanlık değerlerinden özlemle söz etmesi sebebiyle bazı din çevrelerinde tepkiye yol açmıştır. Ancak Katolikler bunu büyük bir ilgiyle karşılamış ve Pugin bu kesimin en aranan mimarı olmuştur.

Dönemin yapıtlarına örnekler:


Victoria-Tower

Victoria Kulesi/Lond


san-sebastian-church

San Sebastian Kilisesi/Manila


The-University-of-Pittsburghs-Cathedral-of-Learning

Pittsburgh Üniversitesi Öğrenim Katedrali/Pensilvanya

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.