Sanat Hakikati Anlamamızı Sağlayan Bir Yalandır

Sanatın hakikat olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Sanat hakikati en azından önümüze hakikat diye konan şeyi fark etmemizi sağlayan bir yalandır. Sanatçı, kendi yalanlarının hakikatine başkalarını nasıl inandıracağını bilmek durumundadır. Eğer yapıtlarında yalanlara inandırabilmenin yolunu tekrar tekrar aramakta olduğundan başka bir şey gösteremezse, hiçbir şey elde edemeyecektir.
Arayış/ araştırma düşüncesi resmin çoğu zaman yoldan çıkmasına, sanatçının zihinsel çaba içinde kendini kaybetmesine yol açmıştır. Modern sanatının temel hatası belki de budur. Bu arayış ruhu, modern sanatın tüm pozitif ve nihai öğelerini anlamayanları zehirleyerek görünmez, dolayısıyla resmedilmez olanı resmetme çabasına itmiştir. Natüralizmden modern sanatın zıddıymış gibi bahsedilmektedir. Bense sormak isterim, natürel bir sanat yapıtı gören olmuş mudur? Doğa ve sanat iki farklı şeydir. Sanat yoluyla biz doğanın ne olmadığını kavramsallaştırır ve ifade ederiz.

Guernica-Tablosu

Velâzguez bize, kendi çağının insanlarının nasıl düşündüğünü göstermiştir. Hiç kuşkusuz o insanlar Velâzguez’in onları resmettiğinden daha farklıdır. Ama biz bugün Velâzguez’in resmettiğinden farklı bir IV. Felipe’yi gözümüzde canlandıramayız. Rubens de aynı kralın portresini yapmıştır, ama Rubens’in portresinde adam sanki başka bir adamdır. Velâzguez’in resmettiği portreye inanmamız, bizi gücüyle ikna edebilmesindendir. Kübizm herhangi bir resim ekolünden farklı değildir. Aynı temeller aynı öğeler herkes için geçerlidir. Kübizm uzun bir süre anlaşılmamış lması hatta bu gün bile insanların orda herhangi bir şey görememeleri, hiçbir anlama gelmez Ben İngilizce okuyamıyorsam, İngilizce bir kitap benim için anlamsız bir kitaptır. Ama bu İngiliz dilinin var olmadığını anlamına gelmez ve eğer ben hakkında hiçbir şey bilmediğim bu dili anlamıyorsam, kendimden başka kimseyi suçlamam mümkün müdür? Resme daha önce görmezlikten gelinen nesneler ve biçimler soktuğumuz için kübizmin konuları farklı olabilir. Gözlerimizi ve beynimizi çevremize açık tuttuğumuz söylenebilir.

Picasso

Biz biçim ve renge, elimizden geldiğince, hak ettikleri önemi ayrı ayrı vermekteyiz; seçtiğimiz konular ise, yeni keşifler yapabilmenin neşesini, beklenmedik olanın hazzını yansıtmaktadır; ele aldığımız konun kendisi genellikle bir ilgi kaynağıdır. Ama görmek isteyen zaten görebildikten sonra, ne yapmaya çalıştığımızı anlatmanın bir anlamı var mıdır?

picasso

Pablo Picasso

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.