Sembollerin, Metafizikten Sanata Dönüşüm Yolculuğu: Mandala

Hint kökenli dinlerde metafizik ya da sembolik bakımdan meta veya mikro kozmosu gösteren şekillere verilen bir ad olan
Mandala; Sanskritçede çember, daire anlamı taşır. İçinde geometrik desenlerin bulunduğu bir daire; kötü veya karanlık güçlerin içine giremeyecekleri arınmış bir alanı, daha geniş bir anlamda ise evreni simgeler. Merkezi noktası olan alanın doğduğumuz yer olduğuna inanılır.  Mandalalar daima gelişebilir ve büyütülebilir.
Evren, Dünya, Güneş, Ay, çiçekler ve vücut hatlarımız yuvarlaktır. Örneğin göz bebeklerimizin yuvarlak olmasının nedeni, görüş alanımızın genişlemesi içindir. Mandalalar vücut, ruh ve zekanın kaynaşmasıdır, hayatımızın gelişen süreçlerini simgeler. İçten dışa doğru yuvarlak olarak büyümesi kendimizi, hayatımızı, yaşadığımız dünyayı değiştirme potansiyelimizin de büyümesi anlamına gelir. Dolayısıyla gelişen, farklılaşan Mandalaların hayattaki yolumuz olduğunu da düşünebiliriz. Başka bir deyişle, Mandalalar sonsuzluğa giden bir yol haritasıdır.
Mandala Hinduizm’de Siva ve Sakti’nin kozmik dansını, Budizm’de Buda diyarını veya Buda’nın vizyonunu simgeleyen, onu temaşa eden için evrendeki kutsallığın içkinliğini ve aynı kutsallığın kendisindeki potansiyel durumunu hatırlatan önemli işaretlerdir. Budist bağlamda Mandalanın amacı insanın acısına onu aydınlanmaya ulaştırarak son vermek ve hakikate ilişkin doğru görüşe ulaştırmaktır.
Genellikle daire veya kare şeklinde olan ve her şeyin mistik merkezini sembolize eden Mandalalar meditasyon nesnesi olarak kullanılabilmektedir. Mandala,şekilleri belli bir düzene göre boyamaktır, dıştan içe veya içten dışa boyanır. Önemli olan sırayı bozmamaktır.
mandala-1
mandala-2
mandala-3

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.