"amazonlar"

  • Tarihin En Büyük Savaşçıları: Amazonlar

    Günümüzde hayatın her alanında hissettiğimiz ataerkil yapıyı, bir nebze olsa da hafifletmek için harcadığımız emeklerin karşılığını alamasak da bizlerden yüzyıllar önce yaşamış Amazonlar bu durumun...