"barış için müzik"

  • BARIŞ İÇİN MÜZİK!

    “Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.” Victor Hugo Barış uğruna adanmış bir sanat, bu yolda yürüyen yeni dünya nesli; barış için müzik içinde bulunduğumuz 2015 yılında...