"bauhaus akımı"

  • BAUHAUS AKIMINDA GÖRSEL SANATLARIN BİRLİKTELİĞİ

    Mimarlık kavramının, birbirinden farklı coğrafyalarda gelişim göstermiş tüm kültürlerin mimarlık tarihleri incelendiğinde ortaya çıkan en önemli özelliklerinden birisi; ‘mimarlık’ tanımının dönemin sanatçıları tarafından, sadece basit...