"brague"

  • Küçük Küpler:Georges Braque

    20. yüzyı­lın en ünlü ressamlarından biri olan Georges Braque değişik anlayışların etkisi altında sanat eserleri vermiş, yakın arkadaşı Pablo Picasso ile resimde kübizm akımının öncüsü...