"Britanya İmparatorluğu"

  • Ölüm Sessizliğini Haykıran Fotoğraflar

    Fotoğraf tarihinin en ürkütücü bölümünü hiç şüphesiz Victorya Dönemi’ne ait fotoğraflar oluşturur. 1830’lu yıllardan 1900’lü yılların başına kadar Britanya İmparatorluğu Dönemi’nde yer alan Victoria Dönemi...