"Cindy Sherman"

  • Dünyanın En Pahalı Fotoğrafları

    Bütün dünyada satılan sanat eserlerinin fiyatları ve bunların tartışmaları sürekli olarak yapılır. Sanat biraz da göreceli bir kavram olduğundan bu eleştiriler ve tartışmalar muhtemelen hep...

  • Bedeni Fotoğrafa Dönüştürmek Cindy Sherman

    Fotoğraflarda karşımıza hem fotoğrafçı hem de model olarak çıkan Cindy Sherman, uzun yıllar çalışmalarında seyirlik nesne olarak kadın algısını işledi. Feminist algı üzerine vurgu yapan...