"demir ökçe"

  • “Bir Yazarın Zaafiyeti”

    Şüphesiz ki sanatsal bir eser vermek isteyen yazarın en büyük düşmanı, ayağına doladığı ideolojilerdir. Bunları körü körüne eserlerinde savunma kaygısı taşımak, klasik sayabileceğimiz bir yazar...