"denis peterson"

  • “Topraktan Gelen Yine Toprağa Gider.”

    Hiperrealizm ve 1960’lar Hiperrealist resim ve heykellerin kökeni 1960’larda ABD’de ortaya çıkan bir akıma, fotoğraftan beslenen fotoğraf kadar gerçekçi çalışmaları tanımlayan fotorealizme dayanır. Yaratıcılığın ve...