"Dobranotch St.Perersburg"

  • Dünyadan Sesler

    Müzik insan hayatında fon gibidir çoğu zaman. Ruhumuzun en başarılı temsilidir. Peki binlerce faklı ezgi nereye kadar bir arada kalabilir birbirine benzemeden? Her dönem olduğu...