"Dorothea Lange"

  • Göçmen Anne ve Dorothea Lange

    Konuşan fotoğraflardan biridir ‘’Göçmen Anne’’ fotoğrafı. ”Yoksul bezelye Toplayıcıları” isimli fotoğraf serisinde yer alsa da daha çok bu isimle bilinir Migrant Mother ( Göçmen Anne). Üzerinde çok konuşulan,...