"ezra pound"

  • Büyük Şair / Ezra Pound

    Çağdaş Amerikan edebiyatının en önde gelen isimlerinden Ezra Pound, büyük bir şair, fazla sayıda dilde çeviri yapabilecek yetenekte bir çevirmendi ama politik görüşleri eserleri kadar...