Etiketlenmiş tüm yazılar "Fan Ho"

  • Yitik Bir Kentin Dokusunu Fotoğrafla Yansıtmak

    “Her fotoğrafın özelliği ve çekilme amacı, geçip gitmiş zamanın genelleşmiş pathos’unda eriyip yok olma eğilimidir. Estetik mesafenin kaynağı, ilk bakışta değilse bile daha sonra, zamanın...