Etiketlenmiş tüm yazılar "Fatih"

  • Kuzeyi Cami, Güneyi Kilise : Fethiye Müzesi

    İstanbul’un Fatih semtinde bulunan bu kilise 13. yüzyılda Doğu Roma Dönemi’nde yapılan Pammakaristos Manastırı’na aittir. Kentteki Latin egemenliği son bulunca eski kilisenin kalıntıları üzerine yeniden yaptırılmıştır....

  • İstanbul’un Hazinesi Kariye Müzesi

    Hristiyanlık tarihinin resim kitabı olan Kariye (Khora) Kilisesi, manastırın merkezine yapılmış İsa’ya adanmış bir yapıdır. Kiliseye surların dışında kaldığı için “Kırsal alan, kent dışı” anlamına...

  • Sokakta İnsanlara Ulaşılır, Müzelerde Asla! JR

    Dünyanın pek çok şehrinde, özgürce sergilediği fotoğraf ve grafiti çalışmalarıyla tanınan JR, ilk çalışmalarına Paris sokaklarında başladı. Fransız sanatçı, duvarlar üzerinden kimlik, sanat, özgürlük ve...