Etiketlenmiş tüm yazılar "Filippo Brunelleschi"

  • Rönesans Dönemi Mimarisi

    Rönesans, kelime anlamı olarak “yeniden doğuş, canlanış” demektir ve bu akımla eski Yunan ve Roma kültürünün, Orta Çağ kültürünün ardından yeniden canlanması fikri güçlenmiştir. Giotto’dan...

  • Rönesans Patlamasının Tanıklarından: San Lorenzo Kilisesi

    San Lorenzo Kilisesi, 15.yy başında Floransa’da, Rönesans patlamasının en anlamlı tanıklarından biridir. Gerçekten de bu eser, dönemin en yenilikçi mimarı, Orta Çağ ile bütün bağları...