"Friedrich Wilhelm Bessel"

  • Sonsuz Karanlık: Evren

    Evren; insanoğlunun yıllardır üzerinde çalıştığı, sorularına cevap aradığı bir sonsuzluk. Pozitif bilimler; evreni ‘gök cisimlerini barındıran ve sonsuz olduğu var sayılan uzay ve uzayda yer...