"gotik mimari"

  • PUGIN VE NEO GOTİK DÖNEM

    Neo Gotik dönem, “Gothic Revival”, “Victorian Gothic” ve “Jigsaw Gothic” olarak da adlandırılan bir dönemdir. Gotik, aslen 19. yüzyılda gelişen mimari ve sanat tarzıdır. Aslında...