gotik

Geçmişten Günümüze Sanat Akımları

Sanat tarihi içerisinde gelişim gösteren sanat akımları, farklı üslup ve özellikleriyle birbirlerinden farklılık gösterse de…

Avrupa’nın En Bilinen 15 Kilisesi!

Hristiyanlığın kutsal mabedi olarak karşımıza çıkan kilise; inananları için tapınma ve dua yeri, turistleri için…

Gerçeklikten Çıkmanıza Neden Olacak Eric Roux-Fontaine Resimleri

Fransız ressam Eric Roux-Fontaine; koltuklar, avizeler, kanopi yatakları ve Gotik pencereler gibi cömert iç unsurlarla…