Etiketlenmiş tüm yazılar "Hekatonkheir"

  • Yeni Platonculuk Işığında Venüs

    Rönesans, diğer bir anlamıyla “Yeniden Doğuş”, Ortaçağ ile Reformasyon arasındaki tarihi bir dönemdir. 15. ve 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite arasında sanat, bilim,...