"İslam Sanatı"

  • Kubbet-üs Sahra ve Muallak Taşı

    Kubbet-üs Sahra 691 yılında, I. Abdülmelik döneminde inşa ettirilir. Miraç olayının oluştuğu muallak taşını korumak amacı ile inşa ettirilmiştir. Bu yapının inşasının bir diğer sebebi...