Etiketlenmiş tüm yazılar "kadın kimdir"

  • “Kadın”ın Tarihsel Yolculuğu

    Var olamamanın dayanılmazlığı üzerine postmodern bir okuma: Kadın nedir? TDK’nın “kadın”kelimesini dört maddede tanımladığı görülür. Bunlardan ilki erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi; ikincisi analık...