"Kameriyeli Mezar"

  • Bir Yarayı Öpmek: Sait Faik’i Anlamak

    Shakespeare’in yazdığı ‘‘Yarayla alay eder, yaralanmamış olan’’ cümlesi sadece Romeo’nun ağzından döküldüğünde anlam ifaden, öyle basit bir cümle değil. Edebiyat okurları da edebiyatçıların aracılığıyla yaralarının...