"lady of shallot"

  • Aşkın Yaptırdığı Sanat Eserleri

     Sanatı yapmaya iten içimizden taşan duyguları somutlaştırma isteğimizdir .Bu bazen özlemdir, bazen öfke, bazense sadece birine karşı duyduğumuz uçsuz bucaksız sevgidir. İşte bu sevgiden doğan...