"“Les Mysteres de Paris"

  • ‘Roman’ın Serüveninde Tefrikanın Yeri’

    “Sair muharrerâta halel verilmeksizin, gazeteden şu parçanın kesilip ayrılması mümkün olduğu için, terâküm edenleri sırasıyla bi’t-tertib murad olunduğu halde bir kitap şekline konulur.” “Diğer yazılara...