"marc chagall"

  • En İyi Renk Ressamlarından Marc Chagall

    Picasso’nun ifadesiyle, dönemin Matisse’den sonra en iyi renk ressamı olan Marc Chagall, empresyonizm sonrası çağdaş hareketlerle ilişkili bir Rus-Fransız ressamdır. Chagall, resimsel mantığın kurallarından ziyade,...