"Marie Haddou"

  • Hayır Demeyi Bilmek

    Her kişinin aldığı eğitim ve yetiştiği kurallar çerçevesinde daha edilgen bir karaktere dönüşmesi yadsınamaz bir gerçektir. Bizi ilgilendireni kitabın da altını çizdiği kısım, istemediğimiz halde...